Producenci

KAPITAŁ I KAPITALIZM XXI WIEKU - George Reisman

Wolny rynek dla nastolatków
30
PLN
KAPITAŁ I KAPITALIZM XXI WIEKU - George Reisman
Cena: 30,00 zł
Cena netto: 28,57 zł
szt.
Kod produktu:

955

Producent:
Fijorr Publishing

W eseju zatytułowanym Kapitał i kapitalizm XXI wieku, autor - George Reisman wytyka antykapitalistom błędy i niewiedzę, z drugiej zaś wyjaśnia przyczyny, dla których stanowisko takie nie jest odosobnione. We współczesnym świecie, podzielają je, w jednakowych proporcjach: ignoranci ekonomiczni, ludzie zawodowo owładnięci ideą równości, a zwłaszcza wszelkiej maści zawistnicy. Do pierwszej grupy należy głównie ta część świata akademickiego, któremu po prostu nie chce się uczyć i konfrontować z nowymi poglądami, już to z lenistwa, już ze strachu przed konkurencją, która mogłaby ujawnić ich niewiedzę. Drugą grupę stanowią ludzie, którzy z idei, a raczej z iluzji egalitaryzmu żyją, robią więc wszystko, aby stary wygodny dla nich porządek, zwyczajnie, nie zmieniał się. Należą do niej intelektualiście nie-ekonomiczni. Głównie jednak politycy i biurokraci. Grupę trzecią, najliczniejszą, stanowią masy darmozjadów i nieudaczników, którzy wolą sami nie mieć, byleby inni też nie mieli. W łagodnej wersji mówi się o takich: pies ogrodnika. Dzięki tym ludziom, książki takie jak omawiany Kapitał XXI wieku, ale i Doktryna szoku, czy Koniec pracy stają się bestsellerami, o których mówi cały świat, od Stanów Zjednoczonych przez Watykan, po Pekin, jako że niechęć do systemu opartego na pracy, gospodarności i wolności nie zna granic.

Produkty powiązane

Egalitaryzm jako bunt przeciw ludzkiej naturze (Murray N. Rothbard) Egalitaryzm jako bunt przeciw ludzkiej naturze (Murray N. Rothbard)
Murray N. Rothbard daje kolejny popis swojej erudycji, logiki, inteligencji, a przede wszystkim uczciwości intelektualnej "w temacie" wykorzystywanym często przez społeczność postępową dla podeptania godności ludzkiej. Zresztą co ja Państwu będę tłum...
Cena: 33,90 zł

Ekonomia dla normalnych ludzi (Gene Callahan) Ekonomia dla normalnych ludzi (Gene Callahan)

Książka jest przy­stęp­nym kom­pen­dium wie­dzy o szkole, która nigdy nie zapo­mniała jakie są praw­dziwe funk­cje eko­no­mii. Szkoła austriacka, bo o niej mowa, trak­to­wała i trak­tuje czło­wieka jak pod­miot dzia­ła­nia, jego cel i sens.

Cena: 29,00 zł

Fakty i Mity w ekonomii (Thomas Sowell) Fakty i Mity w ekonomii (Thomas Sowell)
Autor udowadnia, że ani bieda, ani bogactwo nie są skutkiem wyzysku; pracodawcy rzadko kiedy dyskryminują kobiety, a powodem wysokiego czesnego jest na większości uniwersytetów zwykłe marnotrawstwo. Czyta się - jak to zwykle u Sowella - z wypiekami n...
Cena: 29,00 zł

Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli (M. Skousen) Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli (M. Skousen)

Mark Skousen pokazał, że ekonomia, jej twórcy i bohaterowie mogą być równie ekscytująca co powieść kryminalna. Niezwykłym walorem tej książki jest prowadzenie Czytelnika przez dzieje najmłodszej z nauk tak, aby poznał nie tylko życiorysy najwybitniejszych ekonomistów, ale zrozumiał logikę wydarzeń, jakie wyjaśniali czy tworzyli. Pozycja to równocześnie nowoczesny podręcznik ekonomii. Przedstawia meandry myśli gospodarczej ukazując, w jaki sposób wpłynęły na losy zwykłych ludzi, ich życie, myśli i zamożność.

Cena: 85,00 zł

Interwencjonizm czyli władza a rynek (Murray Rothbard) Interwencjonizm czyli władza a rynek (Murray Rothbard)
Książka to świetne omówienie dominującego we współczesnym świecie systemu ekonomiczno - politycznego, który nie tylko wywołał obecny kryzys, ale zbliża nas wielkimi krokami do faszyzmu. Ze wstępu: Konsumenci nie są wszechwiedzący, ale dysponują bezpo...
Cena: 30,99 zł

Grzech monetarny Zachodu (Jacques Rueff) Grzech monetarny Zachodu (Jacques Rueff)

Książka to wyborna kry­tyka mię­dzy­na­ro­do­wego sys­temu finan­so­wego zro­dzo­nego z kon­fe­ren­cji w Genui i w Bret­ton Woods, jako nie­uchron­nie ska­żo­nego „infla­cjo­ni­zmem”. Autor zasłynął m.in. walką o powrót świata zachod­niego do kla­sycz­nego stan­dardu złota, który uwa­żał za pod­stawę cywi­li­za­cji Zachodu. W swoich wysiłkach otrzymał popar­cie Gene­rała De Gaulle, który w lutym 1965 roku zapro­po­no­wał światu powrót do kla­sycz­nego stan­dardu złota. Choć wywiad z Autorem na temat powrotu do stan­dardu złota prze­pro­wa­dził nawet sam „The Eco­no­mist” (powro­towi temu prze­ciwny!) to nikt pomysły nie potraktował poważnie... Aż do dziś.

Cena: 33,00 zł

Złoto, banki, ludzie (Murray N. Rothbard) Złoto, banki, ludzie (Murray N. Rothbard)
Murray Rothbard wyjaśnia mechanizm rabunku dokonywanego na nas przez banki. To świetna książka ekonomiczna ujawniająca sprawy, o jakich nawet wykształceni ludzie nie wiedzą. Bankierzy się tym nie chwalą, bo i po co drażnić gawiedź. Przeczytacie i zro...
Cena: 29,00 zł

Wielka deformacja, czyli jak skorumpowano amerykański kapitalizm - David Stockman Wielka deformacja, czyli jak skorumpowano amerykański kapitalizm - David Stockman

 Jest to książka ilustrująca przyczyny obecnego załamania gospodarki amerykańskiej po 2007 roku, a także skutki kryzysu światowych finansów, jaki po tym nastąpił.

Cena: 99,00 zł

Spór o globalizację (Johan Norberg) Spór o globalizację (Johan Norberg)
Autor podaje przykłady ze współczesnego świata, które dowodzą, że dzięki globalizacji wszyscy zyskują: zmniejszają się na świecie obszary biedy, jest więcej miejsc pracy, ludzie staja się bogatsi, bardziej respektowane są fundamentalne prawa, jak np....
Cena: 28,90 zł

Redystrybucja – grabież czy ignorancja (Bertrand de Jouvenel) Redystrybucja – grabież czy ignorancja (Bertrand de Jouvenel)
Książka omawia jedno z najważniejszych, a zarazem najgroźniejszych zjawisk współczesności. Redystrybucja może doprowadzić naszą cywilizację do upadku. Ona nie tylko demoralizuje społeczeństwo, wzmacnia państwo - jako aparat ucisku, nie tylko ogranicz...
Cena: 29,00 zł

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Sklep-niezalezna.pl jest oficjalną księgarnią tygodnika Najwyższy Czas! i portalu nczas.com. Kupując u nas wspierasz rozwój idei konserwatywno - liberalnej!

Click Shop | Hosting home.pl